Nyheter


Oppstart av reguleringslplan for Malkeplassen

02. april 2019

Nytt barne- og familieområde

Håradalen Utvikling melde i midten av februar oppstart av ny reguleringsplan i området langs RV520. I kommunedelplanen er det her lagt til rette for hytter, leiligheter, næringsaktivitet og skitrekk. Dette vert eit samarbeidsprosjekt mellom Håradalen Utvikling og Røldal Skisenter. Planen er å bygge eit nytt baseområdet tilrettelagt for heile familien. Det vert planlagt for ein ny barneheis og parkområde, samt servicebygg med varmestove, skiutleige og leiligheter. Litt fram i tid er planen å knytte dette området saman med Røldal Express med ein ny skiheis. Når dette er ferdig utbygd vil Røldal Skisenter ha ein total fallhøgde på omtrent 700 høgdemeter.

Navnet Malkaplassen er ei videreføring av dei gamle stadsnamna Håradalen Utvikling har brukt i dei andre felta, som Hagabekk, Myklastøl og Sjurasvingen. Garden Hårajuvet i Røldal hadde sommarbeitet og malksplassen sin her før i tida.

Vidare planlegg Håradalen Utvikling å bygge ut området med leiligheter og frittståande hytter. Sjølve utbygginga vil nok skje i fleire trinn, der barne- og familieområdet er det som vil prioritert i fyrste omgong.

Håradalen Utvikling og Røldal Skisenter håpar på byggestart i løpet av 2020.

For spørsmål, eller berre ein hyggelig prat, kan du ta kontakt med André Botnen på telefon 48230109, eller på epost andre.botnen@haradalen-utvikling.no


Hytte i norges mest snøsikre område? Salget starter snart.

05. desember 2017

Hyttedrøm i en av Norges mest snøsikre skiområder?

Les mer om Hytte i norges mest snøsikre område? Salget starter snart.

S-feltet selges nå, ski-in, ski-out!

07. mars 2017

Håradalen Utvikling AS har nå kun 2 stk ferdigplanerte tomter igjen, det er tomt nr 11 og 12 (sjå reguleringsplanen), dette er ferdig utgravd og planerte tomter klar til å setja grunnmur på, så dersom du tenker på hytte ved ekspressheisen som ski inn- ski out må du slå til nå! For meir info sjå her: https://m.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=88925488

Skånevikstrand Maskinstasjon AS  har utbygging og tilrettelegging for veier-vann/kloakk og ellers all infastruktur i feltet. Dei står også for mesteparten av utgraving og planering av tomtene.
http://www.skaanevikstrand-maskinstasjon.no/

Røldal skisenter har bygget ein ny ekspressheis som har åpnet nye skiområder og gir tomtene i S-feltet unik plassering i hjertet av hele Norges snøeldorado! Ekspressheisen stod ferdig til skisesongen 2014/15.

Megler når du på 92 66 28 16.

Velkommen


Håradalen Utviklings arbeider med å utvikle Håradalen/Røldal til et helårig turistmål, der hovedoppgavene er salg, opparbeiding og tilrettelegging for bygging av hytter, leiligheter, utvikle næringsområder og aktiviteter knyttet til disse.

Interesseliste


Ønsker du å holde deg oppdatert på vår utvikling i Røldal?
Meld deg på interesselisten!