Kontakt


Daglig leder André Botnen
Telefon: 48 23 01 09

Håradalen Utvikling AS
Håra 30
5760 Røldal

Styret i Håradalen Utvikling as

  • Bjørn Bugge – Styreleder
  • Jan Bedford Pedersen – Styremedlem
  • André  Botnen – Styremedlem
  • Iren Hebnes – Styremedlem
  • Frode Lykkebø – Styremedlem
  • Randi Legård – Styremedlem

Kontaktskjema

  • Dersom du ikke oppgir din e-postadresse må du oppgi telefonnummer eller eventuell annen kontaktinformasjon i beskjedfeltet under slik at vi kan komme tilbake til deg.