Om selskapet


Oversikt over HåradalenHistorie

Håradalen Utvikling AS er et firma som ble startet i 2003. Firmaet ble etablert på grunnlag av en samarbeidsavtale mellom de fem grunneierne i og rundt Røldal Skisenter i Norges mest snøsikre eldorado! Sommeren 2007 kjøpte vi også opp Røldal Skisenter sammen med Otium. Selskapets mål er å utvikle dalen til et av de mest attraktive og spektakulære destinasjoner i Norden, skape varige arbeidsplasser og inntekter for våre eiere. Høsten 2007 etablerte vi Røldal Booking AS som et heleid datterselskap av Håradalen Utvikling AS. Røldal Booking skal ivareta våre rettigheter i forbindelse med booking / formidling av hytter og leiligheter på våre områder, samt konkurrere om å få formidle objekter andre plasser i Røldal. I 2008 dannet vi  datterselskap, Håradalen Holding.

Visjon

Vår visjon er å bidra til å utvikle Håradalen/Røldal til et helårig turistmål, der hovedoppgavene våre er salg, opparbeiding og tilrettelegging for bygging av hytter, leiligheter, utvikle næringsområder, og aktiviteter knyttet til disse. Vi skal skape trygge arbeidsplasser i våre selskap og i vårt lokalområde forøvrig. Vi skal generere inntekter til våre eiere/investorer og grunnlag for opplevelser for våre kunder/brukere.

Utvikling

Store verdier ved salg og utvikling samt service og tilleggsprodukter vil fremkomme av våre områder. Håradalen Utvikling AS skal fremstå som en seriøs og solid aktør. Som selskap skal vi være ydmyke for den mulighet vår unike natur, de klimatiske forhold og våre områders beliggenhet har gitt oss. Selskapets midler kan bli brukt til investeringer i virksomhet sentral for vår målsetning, såvel som mulige fremtidige utviklings prosjekt med andre rettighetshavere/grunneiere i området.

Arbeidsplasser

Per i dag er vi et firma med én heltidsansatt (daglig leder) og flere innleide på timebasis eller i andre avtaler.