Fjellandsby


Fjellandsbyfeltet er området ved skisenteret mellom E134 (hovedveien) og første sving av sommerveien over fjellet. Feltet ligger på samme side av veien som skisenteret, og før første sving når man kjører nedover veien. I følge reguleringsplanen kommer det her 76 leiligheter og 18 hyttetomter med meget god utsikt. Alle enheter vil ha en utleieklausul til Håradalen Utvikling AS. Reguleringsplan er godkjent, men byggestart er ikke satt. Registrerte interessenter via vår nettside vil bli informert når ny informasjon forligger.

Interaktivt kart over hytteområdene finner du på Google.