Øvrige felt


Håradalen Utvikling disponerer betydelige områder utover de nevnte felt. Områdene befinner seg i direkte tilknytning til Røldal Skisenter og utover sommerveien til Sauda. Disse vil vi bli utviklet i fremtiden i tråd med vekst i området, vår egen kapasitet/strategi, og markedet for øvrig.