S-feltet


Sjurasvingen/S-feltet er området mellom skisenterets parkeringsplass og øverste sving av E134 (hovedveien). Kjører du  nedover dalen fra skisenteret kan du se feltet ned til høyre før første sving. Arbeidet med 39 hyttetomter  for salg er i gang. Det vil bli ski inn-ski out fra alpinbakken til disse tomtene.  Tomtene har unik beliggenhet i forhold til den nye stolheisen. Det vil bli laget en god infrastruktur med blant annet vei, vann, kloakk,  gatelys og fiber for TV/Internett.

Megler kan nåes på 92 66 28 16, og har til en hver tid oversikt over tilgjengelige og solgte tomter.

Interaktivt kart over hytteområdene finner du på Google.

 

Kart over område: (Rød linje er omtrentelig linjeføring for stolheis)

Sjurasvingen